• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ/NDI Δ' ΚΥΚΛΟΣ

  Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ΦΕΚ 1328/2-7-2015 με τίτλο:

  «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» -

  “Master of Science (MScin Welding Engineering and Non Destructive Inspection”.

  Οι Αιτήσεις εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα κατατίθενται μέχρι τις 05/10/2018.

   

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΚAΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

   

WELD-NDI MSc

European Journal of Materials and Mechanical Engineering

Τηλ. 2461068239

Φαξ 2461039682

E-mail : sec-mech@teiwm.gr, weld-ndt@grad.teiwm.gr

maropou@teiwm.gr