• 2η Ορκωμοσία ΜΠΣ Μηχανική Συγκολλήσεων & Μη Κατατροφικός Έλεγχος

  Την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη ορκωμοσία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος’ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ορκίστηκαν συνολικά έξι φοιτητές, μερικοί εκ των οποίων, εκτός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος που χορηγεί το ΤΕΙ, απέκτησαν και το Διεθνές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Welding Engineer.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

WELD-NDI MSc

European Journal of Materials and Mechanical Engineering

Τηλ. 2461068239

Φαξ 2461039682

E-mail : sec-mech@teiwm.gr, weld-ndt@grad.teiwm.gr

maropou@teiwm.gr