• 1η Ορκωμοσία ΜΠΣ Μηχανική Συγκολλήσεων & Μη Κατατροφικός Έλεγχος

  Την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ορκωμοσία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος’ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ορκίστηκαν συνολικά οκτώ φοιτητές, μερικοί εκ των οποίων, εκτός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος που χορηγεί το ΤΕΙ, απέκτησαν και το Διεθνές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Welding Engineer. Δύο από τους αποφοίτους συνεχίζουν για διδακτορικό δίπλωμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το University of Bolton Manchester, Αγγλία. Επίσης δύο από τους αποφοίτους θα προσληφθούν άμεσα από την κοινοπραξία BONATTI - J&P ΑΒΑΞ, κατασκευάστρια εταιρεία του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑΠ, στο εργοτάξιο Κριθιά Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κάνοντας χρήση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Welding Engineer που το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών μας χορηγεί.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

WELD-NDI MSc

European Journal of Materials and Mechanical Engineering

Τηλ. 2461068239

Φαξ 2461039682

E-mail : sec-mech@teiwm.gr, weld-ndt@grad.teiwm.gr

maropou@teiwm.gr