• ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

   

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Στέργιος Μαρόπουλος

   

                                               Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών                                              

  & Βιομηχ. Σχεδιασμού, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

   

   

  Ακαδημαϊκές Σπουδές

  Διδακτορικό, PhD, University of Manchester/UMIST, 1985.

  Μεταπτυχιακό, MSc, University of Manchester/UMIST, 1983.

  Δίπλωμα, BSc, University of Manchester/UMIST, 1982.

   

  Ακαδημαϊκή  Απασχόληση / ∆ιοικητική  ∆ραστηριότητα – Συµµετοχή σε Επιτροπές & Οµάδες Εργασίας

  2014-σήμερα: Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 

  2010-σήμερα:  Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Μέλος της Συνέλευσης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. 

  ♦2008-σήμερα: Προϊστάμενος Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτ. Μακεδονίας. 

  ♦2013-σήμερα: Mέλος Ομάδας Σχεδιασμού Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ΣΕΣ, Θεματική Ενότητα Δια Βίου Μάθηση, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. 

  ♦2013-σήμερα: Μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ), Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. 

  ♦2012-σήμερα: Mέλος Περιφερειακής Ομάδας Ενδιαφέροντος (RIG) του Προγράμματος ΜΕD “ Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency”, MARIE. 

  ♦2014 – σήμερα: Διευθυντής του «Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών» με τη επωνυμία “CTMC”. 

  2008-σήμερα: Διευθυντής του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηματισμού  Επιχειρήσεων Μετάλλου Δυτικής Μακεδονίας με τη επωνυμία “Metalmanu”. 

  ♦2007-σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με Γνωστικό Αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών». Διδάσκει τα μαθήματα Στοιχεία Μηχανών, Τεχνολογία Χύτευσης και Συγκολλήσεων, Μεταλλογνωσία, Τριβολογία, Μηχανικές Διαμορφώσεις, Τεχνολογία Μη Καταστροφικού Ελέγχου.

  ♦2008-2010: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας . Υπεύθυνος Κατασκευαστικού Τομέα.

  2004-2007: Διατηρεί επιχείρηση Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης προσφέροντας τεχνικές υπηρεσίες (σχεδιασμός, αντοχή, υλικά, ποιοτικός έλεγχος) σε κατασκευαστικές μονάδες.

  1999–2007: Επιστημονικός Συνεργάτης στα τμήματα Μηχανολογίας και  Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Διδάσκει τα μαθήματα Μηχανουργική Τεχνολογία και Σχεδιασμός Βιομηχανικών  Αντικειμένων,  Στοιχεία Μηχανών, Τεχνολογία Συγκολλήσεων, Τεχνολογία Υλικών Εργαστήριο, Τριβολογία και Μηχανικές Διαμορφώσεις.

  1989-2007: Τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας Μηχανουργεία Μακεδονίας Α.Ε., Κοίλα Κοζάνης, υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και τεχνικής υποστήριξης. Ο χώρος ευθύνης του αφορά την μηχανική αντοχή, την επιλογή των υλικών και τον ποιοτικό έλεγχο των κατασκευών

  1989–1995: Ιδρύει και διευθύνει βιοτεχνία παραγωγής οδοντιατρικών κραμάτων και κραμάτων αργυροχρυσοχοΐας (Dentalloy Ο.Ε.). Υπεύθυνος παραγωγής και λειτουργίας υπερσύγχρονου εξοπλισμού εισαγωγής.

  1982-1986: Εργαστηριακός Συνεργάτης στα τμήματα Μεταλλουργών και Μηχανολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, University of Manchester/UMIST.

  1982-1986: Διεξάγει τετραετή έρευνα με στόχο την βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων χαλύβων για την κατασκευή πυροβόλων όπλων μεγάλου διαμετρήματος. Η έρευνα χρηματοδοτείτο δυνάμει σύμβασης του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας - University of Manchester/UMIST, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Royal Armament Research and Development Establishment (R.A.R.D.E.), Fort Halstead, Kent.

  1982-1986: Διεξάγει έρευνες (Failure Analysis) για εντοπισμό των αιτιών ατυχημάτων που προκλήθηκαν από θραύση μεταλλικών εργαλείων και μηχανημάτων σε Βιομηχανίες της Βρετανίας χρηματοδοτούμενος από ασφαλιστικές εταιρείες.

   

  Ερευνητικά / Χρηματοδοτούμενα Προγράµµατα (μέσω ΚΤΕ Δυτ. Μακεδονίας)

  Κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 2009-2014 ως Προϊστάμενος του Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτ. Μακεδονίας έχει εκπροσωπήσει το ΚΤΕ σε διάφορα όργανα  (Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Μακεδονίας, Δημοτικά Συμβούλια Κοζάνης, Γρεβενών, Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ), Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Ομάδα Σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ΣΕΣ, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, RIS) και έχει προβάλει το ΚΤΕ Δυτ. Μακεδονίας μέσω ημερίδων και παρουσιάσεων στα τοπικά τηλεοπτικά μέσα και στον τοπικό τύπο.

  Κύρια έργα του που έχουν αναδείξει το ΚΤΕ Δυτ. Μακεδονίας σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τα ακόλουθα:

  Συνεργασίες με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς φορείς

  1. Ίδρυση  του Συνεργατικού Σχηματισμού Μετάλλου Δυτ. Μακεδονίας, (CLUSTER) με την επωνυμία Metalmanu (www.metalmanu.gr)

  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) Νομού Κοζάνης, Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών, «Δημιουργία, προώθηση και υποστήριξη Συνεργατικού Σχηματισμού Μετάλλου Δυτ. Μακεδονίας, (CLUSTER) με την επωνυμία Metalmanu» 2007-2011.

  Το Metalmanu διευθύνει ο Στέργιος Μαρόπουλος και  μέλη του Ε.Π. του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στις εταιρείες μέλη του Cluster μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτουν και των εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

  Το Metalmanu έχει τύχει χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για τη προώθηση των δράσεων του. Επίσης έχει εγκριθεί  η πρώτη φάση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters» του ΥΠΑΝ ως μια από τις καλύτερες 10 προτάσεις που προωθούν την καινοτομία.

  Στο Μetalmanu έχει χορηγηθεί το BRONZE LABEL CERTIFICATE for European Cluster Excellence από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο του επιτρέπει την  αυτόνομη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

  Το Μetalmanu συμμετείχε σε συνέδρια/workshops προβολής/μεταφοράς τεχνογνωσίας στα πλαίσια του προγράμματος ERIC ACTION στην Ελλάδα, Σουηδία και Ιταλία. σε συνεργασία  με το Παν. Δυτικής Μακεδονίας. Σχετικά άρθρα/φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο και στο περιοδικό του Metalmanu.

  Η δημιουργία του Cluster Metalmanu αποτελεί μια από τις ελάχιστες καινοτόμες δράσεις στη Δυτ. Μακεδονία. όπως αποτυπώνεται και στην  «Μελέτη διερεύνησης και καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις υποδομές υποστήριξης καινοτομίας των ΜΜΕ» η οποία διεξήχθη από το Παν. Δυτ. Μακεδονίας για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας.

  Η επιστημονική ομάδα στήριξης των εταιρειών του Metalmanu έχει υποβάλλει προτάσεις για συμμετοχή των μελών σε προγράμματα του ΥΠΑΝ όπως τα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κλπ.

  Άνω των 30 φοιτητών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας έκαναν ή κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε εταιρείες του Metalmanu π.χ. δια μέσω της ΤΕΚ ΕΠΕ, μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία μέλος του Metalmanu, και μέσω αυτής της συνεργασίας 15 φοιτητές έκαναν πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Βιομηχ. Αεροσκαφών (Ε.Α.Β.). Η συνεργασία με την πρακτική άσκηση έχει αποδώσει μιας  και αριθμός των πρακτικά ασκούμενων προσελήφθη στη συνέχεια για μόνιμη απασχόληση.

  2. Ίδρυση του «Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών» με τη επωνυμία “CTMC” (Centre for Testing of Materials & Constructions) (http://ctmc.me-id.teiwm.gr/), ΕΣΠΑ 2007-2013.

  To “CTMC” είναι ένα σύγχρονο κέντρο εργαστηριακών ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων και υλικών και στεγάζεται σε μεταλλικό κτίριο παραπλεύρως του ΚΤΕ Δυτ. Μακεδονίας. Διαθέτει εργαστήρια εξοπλισμένα με μηχανήματα και συσκευές τελευταίας τεχνολογίας καθώς και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που αποτελούν εγγυηση για μετρήσεις και αναλύσεις ακριβείας. Ως τμήμα Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και συμμετέχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

  Η δημιουργία του «Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών» είναι στρατηγικής σημασίας για το ΚΤΕ και το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας διότι προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία, υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες και συμβάλλει κατά το δυνατόν στην ικανοποίηση διδακτικών αναγκών καθώς το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με τις κατευθύνσεις και τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

  Το “CTMC” συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις μέλη του Metalmanu για τις οποίες διεξάγει ελέγχους που αποσκοπούν στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Επίσης συνεργάζεται με την ΔΕΗ ΑΕ και σε συνεργασία με τους Τομεάρχες Μηχανικούς των Ορυχείων λιγνίτη στην περιοχή διεξάγει ελέγχους των διαφόρων κατασκευών και εξοπλισμού εξόρυξης.

  Το “CTMC” διευθύνει ο Στέργιος Μαρόπουλος και εκεί απασχολούνται τρεις απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας με συμβάσεις έργου ως ελεγκτές καθώς και πρακτικά ασκούμενοι φοιτητές και φοιτητές με δίωρη απασχόληση.

  3. Ίδρυση Εργαστηρίου Πιστοποίησης Δομικών Υλικών

  Εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) Νομού Κοζάνης, Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών, «Επιχειρηματικές Υποδομές και Στήριξη Παραγωγικού Περιβάλλοντος» “ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” 2010-2012.

  Το συγκεκριμένο, υπό ίδρυση, διαπιστευμένο εργαστήριο θα διεξάγει τις δοκιμές για την πιστοποίηση CE εταιρειών κουφωμάτων του Metalmanu και άλλων επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους και να αποκτήσουν εξωστρέφεια. Θα στεγαστεί σε μεταλλικό κτίριο παραπλεύρως του ΚΤΕ Δυτ. Μακεδονίας και θα αποτελεί το μοναδικό του είδους εργαστήριο στα Βαλκάνια.

  4. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ, 2011.

  5. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑЇΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ, 2011.

  6. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ, 2011.

  7. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, 2011.

  8. Πρόγραμμα Κατάρτισης ΤΟΠΣΑ (Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση) ΕΣΠΑ 2007-2013, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Τίτλος Δράσης: Κατάρτιση ωφελουμένων στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων στο Δήμο Κοζάνης

  9. Πρόγραμμα Κατάρτισης “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης του επιχειρησιακού προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΚΤ”, ΕΣΠΑ 2007-2013.

  10. Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, “Προετοιμασία δράσεων και έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ”, 2013-2014.

  Σκοπός του έργου είναι η διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων σε δημόσια κτίρια της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και η έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

  11. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας, ΠΑΒΕΤ 2013, «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα με χρήση ευφυών τεχνικών ελέγχου».

  Συνεργασία του Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτ. Μακεδονίας με τις εταιρείες «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο.Ε.» και Μηχανουργεία Μακεδονίας Α.Ε.

   

  Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

  Scientific Journals

  1. S.Maropoulos, J.D.H. Paul and N. Ridley, “Microstructure-property relationships in tempered low alloy Cr-Mo-3.5Ni-V steel” Mater. Sci. and Technology, vol. 9, 1993, pp 1014-1019.

  2. N. Ridley, S. Maropoulos and J.D.H. Paul 1994, “Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Cr-Mo-3.5Ni-V steel” Mater. Sci. and Technology, vol. 10, 1994, pp 239-249.

  The article was awarded the “Vanadium Award” in 1994 the Institute of Materials.  

  3. S. Maropoulos, N. Ridley, J. Kechagias, and S. Karagiannis 2004, Fracture Toughness Evaluation of a H.S.L.A. steel, Engineering Fracture Mechanics, vol 71, 2004, pp 1695-1703.

  4. S. Maropoulos, N. Ridley, and S. Karagiannis 2004, “Structural variations in heat treated low alloy steel forgings” Materials Science and Engineering A, vol 380, 2004, pp 79-92.

  5. J. Kechagias, S. Maropoulos and S. Karagiannis 2004, “Process build-time estimator algorithm for laminated object manufacturing” Rapid Prototyping Journal, vol 10, No 5, 2004, pp 297-30.

  6. S. Maropoulos and N. Ridley 2004, “Inclusions and fracture characteristics of HSLA steel forgings”, Materials Science and Engineering A, vol 384, 2004, pp 64-69.  

  7. S. Maropoulos and N. Ridley 2005, “The dependence of mechanical properties on structure in low alloy steel forgings”, Journal of Mater. Sci., No. JMSC 644, vol. 40, 2005, pp 1-7.

  8. S. Maropoulos, S. Karagiannis, N. Ridley, “Factors affecting prior austenite grain size in  low alloy steel” Journal of Materials Science, vol. 42, 2007, pp 1309-1320. (3 citations)

  9. John Kechagias, Vassilis Iakovakis and Stergios Maropoulos, “Using Generalized Regression Neural Network to optimize sloped surface roughness of LOM process” Recent, Vol. 8, no 3a (21a, b), November, 2007, pp.309-312.

  10. S. Maropoulos, S. Karagiannis, N. Ridley, “The effect of austenitising temperature on prior austenite grain size in a low alloy steel” Materials Science and Engineering A, 2008, Vol. 483-484, pp. 735-739. 

  11. John Kechagias, Vassilis Iakovakis, Manolis Katsanos, Stergios Maropoulos, “EDM Electrode manufacture using Rapid Tooling: A review” Journal of Materials Science, 2008, Vol 43, no 8, pp.2522-2535. 

  12. Kechagias John, Iakovakis Vassilis, Katsanos Manolis, Maropoulos Stergios, “Rapid electrode manufacture using Stereolithography models - A state of the art” Recent, 2008, Vol. 9, No. 1 (22), pp.35-44.

  13. Kechagias, J., Iakovakis, V., Petropoulos G., Maropoulos S., “Α parameter design in turning of copper alloy”, Recent 2009, Vol.10, No. 3(27), pp.317-320.

  14. Petropoulos G., Kechagias, J., Iakovakis, V., Maropoulos, S., “Surface roughness investigation of a reinforced polymer composite”, Recent, Vol.10, No. 3(27), pp.381-384.

  15. V. Iakovakis, J. Kechagias, G. Petropoulos, S Maropoulos, “Design and optimization of a cylindrical copper shelled SLA electrode using finite element analysis”, Finite Elements in Analysis and Design, accepted 7 Aug 2009.

  16. Kechagias, J., Petropoulos, G., Iakovakis, V., Maropoulos S., “An investigation of surface texture parameters during turning of a reinforced polymer composite using a design of experiments and analysis”, International Journal of Experimental Design and Process Optimisation,2009, Vol. 1(2/3), pp.164-177.

  17. John Kechagias, Michael Billis, Stergios Maropoulos, “A parameter design of CNC plasma-arc cutting of carbon steel plates using robust design”, International Journal of Experimental Design and Process Optimisation, 2010, Vol. 1(4), pp.315-326.

  18. S. Maropoulos, A. Tsouknidas, I. Melas, D. Kountouras, S. Papanikolaou, X. Voulgaraki, The effect of cooling medium on the austenite-ferrite equilibria of heat- treated duplex stainless steels, Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology”,  Vol. 2 No. 2 (2010), pp. 165-176.

  19. S.Maropoulos, A.Tsouknidas, D.Kountouras, X.Voulgaraki, S.Papanikolaou, I.Sanaidis, “A characterization method for Al recovery from dross based on compression at elevated temperatures”, Advances in Tribology, accepted Feb 2011.

  20. S. Ganatsios, S. Maropoulos, A. Tsouknidas, S. Papanikolaou, “Porosity – Mechanical Behaviour Correlation in Cranial Implants”, The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics 2011(21), No. 39, P. 13-16.

  21. Alexander Tsouknidas, Stergios Maropoulos, Savvas Savvakis and Nikolaos Michailidis, “FEM assisted evaluation of PMMA and Ti6Al4V as materials for cranioplasty resulting mechanical behavior and the neurocranial protection”, Bio-Medical Materials and Engineering 21 (2011) 139–147.

  22. A. Tsouknidas, D. Kountouras, S. Maropoulos, N. Kiratzis, N. Michalilidis, “Tribological, mechanical and physical characterization of hydroxyapatite/polycarpolactone bio-composites” Journal of the Balkan Tribological Association, 2011.

  23. Iakovakis, V., Kechagias, J., Petropoulos G., Maropoulos, S., “The impact of FEM modeling parameters on the computed thermo-mechanical behavior of SLA copper shelled electrodes”, International Journal of Manufacturing, Materials, and Mechanical Engineering, (2011), Vol. 1(3), pp.21-30.

  24. Ntziantzias, I., Kechagias, J., Vaxevanidis, N., Fountas, N., Maropoulos, S. (2011) ‘A Cutting force model in turning of glass fiber reinforced polymer composite’, RECENT, Vol. 12, no. 3(33), November, 2011, pp. 348-351.

  25. A. Tsouknidas, D. Kountouras, S. Maropoulos, N. Kiratzis,N. Michalilidis “Characterisation of polymer-based bio-composites”Journal of the Balkan Tribological Association Vol. 18, No 4, 654–661 (2012)

   

  International Scientific Conferences

  1. S. Maropoulos, S. Karagiannis, N. Ridley 2005, “The effect of austenitising temperature on prior austenite grain size in a low alloy steel” presented at the International Conference Mat.Sci.Eng. Proceedings of ICSMA 14, (2006), Xian, China, Paper No.: IA-43

  2. Kechagias, J., Iakovakis, V., Maropoulos, S. (2007), “Using generalized regression neural network to optimize sloped surface roughness of LOM process”, In Proceedings of the International Conference on Economic Engineering and Manufacturing Systems-ICEEMS2007, 25-26 Oct. 2007, Braşov, Rom, pp 309-312. (Scholar, ISSN: 1582-0246)

  3. V. Iakovakis, J. Kechagias, G. Petropoulos, S Maropoulos, “Finite elements analysis of cylindrical copper shelled SLA electrodes”, In Proceedings of the Innovative Developments in Design and Manufacturing, pp.651-656, 4th International Conference on Advanced Research on Virtual and rapid Prototyping, Leiria, Portugal, 6-10 October 2009

  4. Kechagias, J., Iakovakis, V., Petropoulos G., Maropoulos, S. (2009), “Α parameter design in turning of copper alloy”, In Proceedings of the International Conference on Economic Engineering and Manufacturing Systems- ICEEMS2009, 26 – 27 Nov. 2009, Braşov, Rom, pp.317-320. (ISSN: 1582-0246)

  5. G. Petropoulos, J. Kechagias, V. Iakovakis, S. Maropoulos, “Surface roughness investigation of a GFRP composite” In Proceedings of the 5th International Conference on Economic Engineering and Manufacturing Systems, Brasov, Romania, 26-27 November 2009, ICEEMS-200 pp. 381-384).

  6. J. Kechagias, V. Iakovakis, G. Petropoulos, S. Maropoulos, S. Karagiannis, “Prediction of surface roughness in turning using orthogonal matrix experiment and neural networks”, Second International Conference on Agents and Artificial Intelligence, Proccedings vol, pp.145-150, ICAART 2010, 22-24 Jan 2010, Valencia, Spain.

  7. J. Kechagias, M. Pappas, V. Iakovakis, G. Petropoulos, S. Maropoulos, S. Karagiannis, “An ANN approach on the optimization of the cutting parameters during CNC Plasma-arc cutting”, Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010, Vol. 4, pp. 643-649, July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey.

  8. Alabey, P., Pappas, M., Kechagias, J., Maropoulos, S., “Medical Rapid Prototyping and Manufacturing: Status and Outlook”, In Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010, Vol. 1, pp. 739-745, July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey.

  9. S. Maropoulos, A. Tsouknidas, N. Michailidis, 5th SBE International Conference on Bioengineering and Nanotechnology, Singapore 1-5 Aug 2010, “Engineered micro-porosity to tailor mechanical properties of cranial implants”.

  10. A. Tsouknidas, S. Maropoulos, S. Savakis, N. Michailidis 6th World Congress on Biomechanics, Singapore 1-6 Aug 2010, “FEM assisted determination cranial implants’ mechanical strength properties”.

  11. Moustakas, P., Kechagias, J., S. Maropoulos (2010), “Rapid Tooling applications”, 1st Int. Conf. Advances in Engineering & Management (ADEM2010), 19-21 May 2010, Severin, Romania.

  12. Kechagias, J., Iakovakis, V., Ionescou, A., Karagiannis, S., Maropoulos, S. (2010), “Predicting layer thickness deformation of the laminated object manufacturing process using the Taguchi design”, Analytical and Numerical Methods in Mechanics, The 18th Conference on Applied and Industrial Mathematics-CAIM 2010, Iasi, Romania, pp.53.

  13. M. Pappas, J. Kechagias, V. Iakovakis, S. Maropoulos, Surface roughness modelling and optimization in CNC end milling using Taguchi design and Neural Networks, In Proceedings of the 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2011), vol. 1, pp.595-598, 28-30 Jan. 2011, Rome, Ιtaly.

  14. Α.Tsouknidas, S. Maropoulos, P. Serdaris, N. Asimopoulos, S. Papanikolaou,  “The effect of porosity and pore/strut size on the mechanical behavior of cranial implants”, International Scientific Conference Food Science, Engineering and Technologies, October 15 – 16  2010, University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria. pp. 417-424.

  15. S. Ganatsios, S. Maropoulos, Α.Tsouknidas, S. Papanikolaou, “Porosity - Mechanical behavior correlation in cranial implants”, 10th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering, COMEFIM 10, 19-21 May 2011, Bucharest, Romania.

  16. Ntziantzias, I., Kechagias, J., Vaxevanidis, N., Fountas, N., Maropoulos, S. (2011) ‘A Cutting force model in turning of glass fiber reinforced polymer composite’, International Conference on Economic Engineering and Manufacturing Systems, Brasov, 24 – 25 November 2011, pp. 348-351.

   17. Α.Tsouknidas, S. Maropoulos, P. Serdaris, N. Asimopoulos, S. Papanikolaou,  “The effect of porosity and pore/strut size on the mechanical behavior of cranial implants”, International Scientific Conference Food Science, Engineering and Technologies, October 15 – 16  2010, University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria. pp. 417-424.

  18. D. Kountouras, S. Papanikolaou, A. Kountouras, P. Serdaris, S. Maropoulos,“Single material galvanic behavior” International Scientific Conference Food Science, Engineering and Technologies, October 14 – 15,  2011, University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria. pp. 313-318.

  19. Alexander Tsouknidas, Stergios Maropoulos, Dimitrios Fasnakis, Konstantinos Skliris, Dimitrios Kountouras, ‘Directional Variation in the Biomechanical Response of Subchondral Bone in the Femoral Head’, 19th Congress of the European Society of Biomehanics,  Patras 25-28 Aug, 2013.

  20. Alexander Tsouknidas, Stergios Maropoulos, Dimitrios Kountouras, Constantinos Vasilopoulos, Christos Vogiatzis, Nikolaos Michailidis, “Fine graded glass ceramic composites with controlled micro porosity”, Syntactic and Composite Foams IV, Santa Fe, NM, USA November 2-7, 2014.

  21.  D. Kountouras, S. Papanikolaou, P. Intzevidou, J. Kechagias, S. Maropoulos, “The influence of micro structural aspects on a parameter design of carbon steel plate CNC plasma arc-cutting” International Scientific Conference Food Science, Engineering and Technologies, vol. LXI, October 24 – 25,  2014, University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria.

  22. J. Kechagias, P. Stavropoulos, S. Maropoulos and K. Salonitis, “On the multi – paramenter optimization of CNC plasma-arc cutting process quality indicators using Taguchi Design of Experiments”, 2nd International Conference on
  OPTIMIZATION TECHNIQUES in ENGINEERING (OTENG '14), Florence, Italy, November 22-24, 2014.

  23. S. Maropoulos, S. Papanikolaou, S. Ganatsios “Nondestructive and Mechanical testing of Bulk and Porous Glass Ceramics”, 4th International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF IV) 24-26 June 2015, Skiathos, Greece

  24. Στέργιος Μαρόπουλος, Αλέξανδρος Τσουκνίδας, Χαριτίνη Βουλγαράκη, Σοφία Παπανικολάου, “Mη Kαταστροφικός Έλεγχος Τροποποιημένης Μεταλλικής Δοκού και Επίδραση της Κατεργασίας στην Μηχανική Συμπεριφορά”, 8ο Εθνικό Συνέδριο Μη Καταστροφικού Ελέγχου, EΛΕΜΚΕ, Αθήνα, 8-9 Μαϊου 2015.

  25. S.Maropoulos, C.Voulgaraki and S.Papanikolaou “Metalmanu, A Cluster of metal businesses in Western Macedonia, Greece” 1st International Conference of Development and Economy, ICODECON, 2 - 4 October 2015, Kalamata, Greece. 

  26. S. Ganatsios, S. Maropoulos, S. Papanikolaou, “Novel bulk and porous glass ceramics produced by waste materials” MECAHITECH’ 16, Sept 8-9, 2016, Bucharest, Romania.

  27. S. Maropoulos, D. Fasnakis, Ch. Voulgaraki, S. Papanikolaou, A. Maropoulos, A. Antonatos  “Fatigue testing of reinforced-concrete steel bars” IMANE2016, 23-25 Sept 2016, Chalkidiki, Greece.

   

  Ενδεικτικά Ερευνητικά/Επιχειρηματικά Προγράμματα

  Πρόγραμμα Υπουργ. Αμύνης Μ. Βρετανίας Gun Barrel Failure Investigation, 2052/054 RARDE, Fort Halstead, Kent,UK, 1982-83.

  Πρόγραμμα Υπουργ. Αμύνης Μ. Βρετανίας Gun Barrel Failure Investigation, 2052/055 RARDE, Fort Halstead, Kent,UK, 1983-85.

  Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙ, «Η επίδραση θερμικών κατεργασιών στις σχέσεις δομής – μηχανικών ιδιοτήτων ειδικoύ χάλυβα για την κατασκευή πυροβόλων και στροφείων ατμοστροβίλων και γεννητριών», φορέας υλοποίησης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολογίας, 2005-2006.

  ♦ Αξιολογητής Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, Ιαν 2010.

  ♦ Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG IVC, δράση ERIK ACTION “Upgrading the innovation capacity of existing firms”, 2008-2010.

  ♦ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) Νομού Κοζάνης, Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών, «Δημιουργία, προώθηση και υποστήριξη  Συνεργατικού Σχηματισμού Μετάλλου Δυτ. Μακεδονίας», KTE Δυτ. Μακεδονίας, 2007-2011.

  ♦ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) Νομού Κοζάνης, Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών, «Επιχειρηματικές Υποδομές και Στήριξη Παραγωγικού Περιβάλλοντος» KTE Δυτ. Μακεδονίας “ΊΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, KTE Δυτ. Μακεδονίας, 2010-2012.

  ♦ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΠΡΙΚΕΤΑΣ ΠΡΙΟΝΙΔΙΟY, KTE Δυτ. Μακεδονίας, 2011.

  ♦ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑЇΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ, KTE Δυτ. Μακεδονίας, 2011.

  ♦ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ, KTE Δυτ. Μακεδονίας, 2011.

  ♦ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, KTE Δυτ. Μακεδονίας, 2011.

  ♦ Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙΙ,  2013.

  Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙΙ, Η επίδραση της επιλογής των ανοχών σε κατεργασίες και συναρμολογήσεις ακριβείας, Οκτ. 2013.

  INTERREG GREECE-FYROM 2007-2013, “Energy efficiency in buildings and protection of the environment” («Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Προστασίας του Περιβάλλοντος» (PEEBPE-Interreg IV)), TEI Δυτ. Μακεδονίας.

  ♦ INTERREG GREECE-FYROM 2007-2013, ‘Protection of the Environment through the Promotion of Biomass for Substitution of Fossil Fuels in Heating and Power Generation’ (Προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την Προώθηση της Βιομάζας ως Αντικαταστάτη των Στερεών Καυσίμων για Θέρμανση και Ηλεκτροπαραγωγή), TEI Δυτ. Μακεδονίας.

  Πρόγραμμα Κατάρτισης ΤΟΠΣΑ (Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση) ΕΣΠΑ 2007-2013, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Τίτλος Δράσης: Κατάρτιση ωφελουμένων στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων στο Δήμο Κοζάνης, KTE Δυτ. Μακεδονίας.   

  Πρόγραμμα Κατάρτισης “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης του επιχειρησιακού προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΚΤ”, ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, “Προετοιμασία δράσεων και έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ”, KTE Δυτ. Μακεδονίας, 2013-2014.

  Ευρωπαικό Πρόγραμμα CROCODILE 2 (2016-2020) CΕF ΤRANSPORT CALL 2014. Το έργο CROCODILE 2 θεωρείται στρατηγικού χαρακτήρα έργο, καθώς συμμετέχουν σε αυτό τα Κ-Μ των διαδρόμων του ΔΔΜ (ΟΕΜ, Baltic-Adriatic, κα), ενώ προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης συνεργειών, με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Ρόλος του Υπουργείου είναι ο συντονισμός των Ελλήνων εταίρων για την υλοποίηση των ειδικότερων στόχων του έργου και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Κύριο στόχο του έργου αποτελεί η υλοποίηση του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (National Access Point - NAP) και των απαιτούμενων δομών ανταλλαγής δεδομένων σχετικών με τις οδικές μεταφορές επί των διαδρόμων του ΔΔΜ, προς όφελος των δημόσιων αρχών και των χρηστών των οδικών υποδομών.

   

   

   

   

   

   

   

WELD-NDI MSc

European Journal of Materials and Mechanical Engineering

Τηλ. 2461068239

Φαξ 2461039682

E-mail : sec-mech@teiwm.gr, weld-ndt@grad.teiwm.gr

maropou@teiwm.gr