• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΣ/WEL-NDI 2016-2017

  SmallerLogo

  WEEKLY PROGRAM

  WEEK DATE COURSE
  1 Friday 14/10/2016 MATERIALS1
    Saturday 15/10/2016 MATERIALS1
    Sunday 16/10/2016  
  2 Friday 21/10/2016 MATERIALS1
    Saturday 22/10/2016 MATERIALS1
    Sunday 23/10/2016  
  3 Friday 28/10/2016 MATERIALS1
    Saturday 29/10/2016 MATERIALS1
    Sunday 30/10/2016  
  4 Friday 4/11/2016 MATERIALS1
    Saturday 5/11/2016 MATERIALS1
    Sunday 6/11/2016  
  5 Friday 11/11/2016 WPE*
    Saturday 12/11/2016 WPE
    Sunday 13/11/2016 WPE
  6 Friday 18/11/2016 WPE
    Saturday 19/11/2016 WPE
    Sunday 20/11/2016 WPE
  7 Friday 25/11/2016 LAB1
    Saturday 26/11/2016 LAB1
    Sunday 27/11/2016  
  8 Friday 2/12/2016 NDT**
    Saturday 3/12/2016 NDT
    Sunday 4/12/2016 NDT
  9 Friday 9/12/2016 NDT
    Saturday 10/12/2016 NDT
    Sunday 11/12/2016 NDT
  10 Friday 16/12/2016 MATERIALS2
    Saturday 17/12/2016 MATERIALS2
    Sunday 18/12/2016 MATERIALS2
  11 Friday 13/01/2017 MATERIALS2
    Saturday 14/01/2017 MATERIALS2
    Sunday 15/01/2017 MATERIALS2
  12 Friday 20/01/2017 MATERIALS2
    Saturday 21/01/2017 MATERIALS2
    Sunday 22/01/2017 MATERIALS2
  13 Friday 27/01/2017 REVISION
    Saturday 28/01/2017  
    Sunday 29/01/2017  
  14 Friday 03/02/2017 TEI EXAMS
    Saturday 04/02/2017 TEI EXAMS
    Sunday 05/02/2017  
  15 Friday 10/02/2017 TEI EXAMS
    Saturday 11/02/2017 TEI EXAMS
    Sunday 12/02/2017  
  16 Friday 17/02/2017 MODULE 2
    Saturday 18/02/2017  

   

  ΩΡΕΣ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-21:00

  ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-17:00

  ΚΥΡΙΑΚΗ 09:00-13:00

   

   

  *WPE : Welding Processes and Equipment

  **NDT: Introduction to Non Destructive Testing

WELD-NDI MSc

European Journal of Materials and Mechanical Engineering

Τηλ. 2461068239, 2461068218

Φαξ 2461039682

E-mail : sec-mech@teiwm.gr, weld-ndt@grad.teiwm.gr

             maropou@teiwm.gr